Finalització del mesurament dels 100 cims més emblemàtics de Catalunya

En la primera Jornada sobre cartografia i excursionisme, celebrada a la seu de l’ICC el maig de 2004 i organitzada per l’Institut, Geoestel i l’Editorial Alpina, l’ICC es va comprometre fer el càlcul de l’altitud real dels cims més destacats de Catalunya, atenent així les inquietuds recollides en la trobada.

L’ICC va compilar una selecció dels cims més emblemàtics de Catalunya considerant la seva significació geogràfica, el seu relleu en el món de l’excursionisme o segons la seva notorietat cultural, històrica o emotiva. Així doncs, la llista contemplava tot tipus de cims, independentment de la seva altitud, sempre que quedessin circumscrits dins de la Catalunya administrativa.

Considerant els criteris establerts per a la selecció, el llistat es va trametre a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans i la Direcció General de Turisme que hi van aportar comentaris i suggeriments.

A final de 2010 l’ICC va acabar els processos de mesura dels cims seleccionats, que es va dur a terme mitjançant les tècniques més recents en l’àmbit dels càlculs geodèsics, incloent el posicionament sobre el terreny dels claus geodèsics que han permès identificar el punt natural més alt de cada cim.

Aquestes mesures han evidenciat diferències significatives entre l’altitud considerada oficial fins aleshores i la nova altitud resultant de la mesura amb sistemes GPS.

Així, la realització d’aquest projecte ha permès de fixar l’altitud exacta dels cims més emblemàtics del país. Aquests valors mesurats seran incorporats a les sèries cartogràfiques editades per l’ICC a mida que es vagin actualitzant les noves edicions cartogràfiques.

Per consultar els cims cliqueu aquí.